Polityka prywatności

Przeglądanie stron naszego Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Polityce Prywatności Serwisu.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w celu kontaktowana i wymianie informacji. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu wprowadzenia nowego zlecenia lub kontaktu handlowego.

Wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego jest jednoznaczne z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr tel. (jeżeli został podany), podanych w powyższym formularzu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1), w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

Informacje o ciasteczkach

Pliki cookies wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.